OPPLYSNINGER OM ANGRERETT

Under finner du informasjon om dine rettigheter i forbindelse med angrerett og en oversiktlig prosessbeskrivelse av hvordan du enkelt benytter din angrerett. Angretten gjelder 14 dager fra du mottok din første forsendele av Svartsurbær+ og du er selv ansvarlig for å dekke returporto. 

 

1.

Benytt angreretten senest innen 14 dager etter du mottok din første forsendelse.

2.

Du må selv betale for returporto og sende varen i retur til oss.

3.

Når vi mottar returen, vil vi refundere eventuel innbetalt sum til din konto.

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette angrefristen utløper 14 dager etter «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første varen i fysisk besittelse».

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvedtydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen. Det må underettes pr. post til: Nature Pharma Norge AS, Postboks 401, 4894 GRIMSTAD eller pr. e-post: post@naturepharma.no.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

Last ned angrerettskjema

LAST NED

Virkningene av at angreretten brukes

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette angrefristen utløper 14 dager etter «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første varen i fysisk besittelse».

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvedtydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen. Det må underettes pr. post til: Nature Pharma Norge AS, Postboks 401, 4894 GRIMSTAD eller pr. e-post: post@naturepharma.no.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

Virkningene av at angreretten brukes

  • Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar produktet, således gjelder angreretten kun ved første forsendelse i abonnementet (Prøvepakken).
  • For rett til å benytte angreretten, må produktet være uåpnet og returneres i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må kunden selv dekke verditapet. Ved benyttelse av angreretten, må kunden selv dekke fraktkostnaden for retur.
  • Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten finner du her: https://naturepharma.no/angrerett/. Du kan også kontakte kundeservice for mer informasjon. 
  • Videre forsendelser av samme produkt ansees for å være en del av samme abonnement/bestilling (ensartede ytelser) og derfor gjelder ikke angre-/returrett på videre abonnementsforsendelser.
  • Ved retur av abonnementspakker uten forhåndsgodkjennelse, herunder ugyldig retur. Vil det utstedes et gebyr pålydende kr. 498,- og faktura for den returnerte forsendelsen vil krediteres dersom returen er mottatt selskapet innen 14 dager etter forfallsdato på gjeldende faktura. Returer som mottas selskapet senere enn 14 dager etter forfallsdato vil måtte betales i sin helhet da faktura allerede er oversendt til vår inkassopartner.
  • Ved retur pauses og/eller avsluttes abonnementet automatisk. 
  • Ved underbetalt porto på returer vil et gebyr pålydende kr. 198,- bli fakturert kunde for å dekke våre kostnader med porto og straffegebyr til posten.

Les alle abonnementsvilkår her.